Skocz do zawartości

Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'regulamin' .

Znaleziono 1 wynik

  1. Regulamin serwera "Team Fortress 2" 4Fun Max-Play.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 - Niniejszy zbiór zasad obowiązujących na serwerze dotyczy każdego jego użytkownika. Oznacza to, że osoba wchodząca na nasz serwer automatycznie akceptuje ten regulamin. 1.2 - Administracja sieci serwerów pod nazwą Max-Play.pl przestrzega przed umieszczaniem przy pomocy któregokolwiek z elementów składowych sieci, swoich danych osobowych, wizerunku lub jakichkolwiek informacji mogących umożliwić identyfikację użytkownika. 1.3 - Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność i konsekwencje spowodowane dobrowolnym umieszczeniem swoich zdjęć lub podawaniem do nich linków oraz za wykonanie jakichkolwiek czynności umożliwiające identyfikację. 1.4 - Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dobrowolne przekazanie osobom trzecim danych umożliwiających identyfikację użytkownika za pomocą któregokolwiek elementu składowego sieci serwerów pod nazwą Max-Play.pl lub poza nimi oraz późniejsze wykorzystanie przez te osoby udostępnionych danych. 1.5 - Dane umożliwiające identyfikację użytkownika, zamieszczone bez jego zgody, zostaną usunięte po otrzymaniu zgłoszenia od użytkownika będącego właścicielem danych. 1.6 - Publikowanie wizerunku lub danych umożliwiających identyfikację użytkownika serwisu Max-Play.pl na innych portalach internetowych bez ich uprzedniej zgody jest zabronione. 1.7 - Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników. 1.8 - Złamanie tego paragrafu będzie skutkowało permanentnym banem na wszystkie usługi sieci. 1.9 - W celu zgłoszenia naruszenia prywatności należy napisać PW @Smugg i @Aneril. II. ZASADY OGÓLNE ROZGRYWKI 2.1 - Na serwerze każdy gracz powinien starać się grać zespołowo i wykonywać cele mapy. 2.2 - Oferty handlowe można składać w dowolnym momencie rozgrywki, nie częściej niż raz na kilka minut i za każdym razem należy poprzedzić je tagiem "/t" (bez cudzysłowu). 2.3 - Zabronione jest nagminne wykorzystywanie błędów gry. 2.4 - Czas trwania rozgrywki na poszczególnym trybie nie może przekraczać 50 minut. 2.5 - Administrator ma prawo przenieść osobę przesiadującą w Obserwatorach do którejś z drużyn. III. OBOWIĄZKI GRACZY 3.1 - Graczy obowiązują podstawowe założenia netykiety (czyli przede wszystkim zakaz: floodowania, spamowania, trollowania, przeklinania, obrażania innych graczy, ich poglądów i religii (wszelkie działanie na niekorzyść administracji, członków zespołu Max-Play.pl bądź samego wizerunku społeczności będzie karane jeszcze surowiej), propagowania treści pornograficznych, związanych z przemocą i substancjami odurzającymi). Założenia te dotyczą zarówno czatu głosowego, jak i tego klasycznego, oraz spray'ów w grze. Nieprzestrzeganie tych zasad może zostać ukarane przez administrację permanentnymi "gagami", "mutami" bądź banami trwającym od kilku dni do roku włącznie (w zależności od indywidualnego przypadku). 3.2 - Graczy obowiązuje zakaz reklamowania innych stron internetowych, for dyskusyjnych, serwerów czy społeczności graczy (Nie tyczy się stron związanych z handlem TF2). Nagminne nieprzestrzeganie tej zasady może zostać ukarane przez administrację banami trwającym od kilku dni do kilku miesięcy włącznie (w zależności od indywidualnego przypadku). 3.3 - Graczy obowiązuję nakaz posiadania czytelnego, nie zawierającego wulgaryzmów, treści propagujących przemoc, bądź nienawiść do jakiejś z ras i możliwego do wymówienia nicka. Nagminne nieprzestrzeganie tej zasady może zostać ukarane przez administrację banami trwającym od kilku dni do miesiąca włącznie (w zależności od indywidualnego przypadku). 3.4 - Graczy obowiązuje zakaz używania zewnętrznych programów zmieniających grę i oszukiwania w jakikolwiek sposób. Tzw. "cheaterzy" i "scammerzy" będą karani permanentnymi banami obowiązującymi na wszystkich serwerach naszej sieci. 3.5 - Graczy obowiązuję zakaz wysyłania wiadomości z Unicodem nie częściej niż raz na 5 minut. IV. OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI 4.1 - Administrację obowiązuje regulamin serwera. 4.2 - Do zadań administracji należy przede wszystkim pomaganie graczom, pilnowanie przestrzegania nadmienionego regulaminu oraz utrzymywanie porządku na serwerze np. poprzez blokowanie spamu, wyciszanie, wyrzucanie czy nawet banowanie graczy. Może tych środków używać wg własnego uznania. W przypadku zgłoszeń o nadużycia władzy ze strony graczy wspartych odpowiednimi dowodami, opiekun serwera może wyciągnąć konsekwencje wg jego uznania. 4.3 - Administracja ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera. Przez to rozumie się: - brać udział w dyskusjach i głosowaniach na forum; - spędzać na serwerze przynajmniej 24 godziny w ciągu miesiąca (nie dotyczy opiekuna serwera); - odpowiadać na prośby graczy jeśli są uzasadnione; - współorganizować wydarzenia na serwerze (np. konkursy); - pomagać graczom ucząc ich podstaw gry; 4.4 - Jeśli administrator/administratorka zaniedba któryś z wyżej wymienionych podpunktów (np. spędzając na serwerze mniej niż 24 godziny w ciągu miesiąca) zostanie przywrócony/a na okres próbny. Kolejne zaniedbanie skończy się usunięciem z grona administratorów/administratorek. Punkt ten nie dotyczy opiekuna serwera. 4.5 - Jeśli z jakiegoś powodu administrator/administratorka nie będzie brał/brała aktywnego udziału w życiu serwera przez jakiś czas, może ten fakt wcześniej zgłosić i usprawiedliwiając się uniknąć konsekwencji z punktu 4.4. Punkt ten nie dotyczy opiekuna serwera. 4.6 - Rekrutacja na administratora/administratorkę na serwerze 4FUN pozostaje otwarta na stałe. Zgłoszone podania będą podlegać ocenie administracji na ukrytym forum, lecz ostateczne zdanie w kwestii pozytywnego zaakceptowania danego podania zależeć będzie od opiekuna serwera. Pomyślnie zaakceptowane podania będą usuwane, a pozostałe pozostaną aktualne, dopóki ich autorzy nie podejmą decyzji o ich usunięciu, lub na wskutek zmian (np. poprawionej aktywności) zostaną one zaakceptowane. 4.7 - Okres próbny administratora/administratorki testowego/testowej trwa 30 dni. Wyjątkiem są sytuacje, w których opiekun serwera uzna, że z jakiegoś powodu (np. doskonałej pracy kandydata przez pierwsze dwa tygodnie) okres testowy może zostać skrócony bądź całkowicie pominięty. 4.8 - Administrator ma prawo do przedłużenia rozgrywki na danym trybie, które musi poprzedzić głosowaniem. Do przedłużenia jest wymagane minimum 70% pozytywnych głosów. V. REGULAMIN JAILBREAK §1. Zasady ogólne. 1.Niniejszy regulamin określa zasady gry na modzie: Jailbreak. 2.Wchodząc na serwer akceptujesz ten regulamin. 3.Różnica pomiędzy "więźniami" a "strażnikami" musi wynosić minimum 10 graczy (np. 17-7). 4.Pierwsza runda to ZAWSZE freeday. §2. Regulamin Blue. 1.Warden, czyli tak zwany strażnik jest wybierany losowo po każdej rundzie. 2.Strażnik jest zobowiązany posiadać mikrofon i wydawać rozkazy. 3.Manualnie Wardena można ustawić wpisując !w a zrezygnować z niego !uw. 4.Za zgodą innych strażników, Warden może przekazać innemu członkowi dowodzenie nad więźniami. 5.Reszta drużyny nie przekrzykuje prowadzącego. 6.Masowe zabijanie bez powodu, jest nazywane Freekillem. Wyznacza je Admin. 7.Pozostali gracze drużyny Blue pilnują dróg ucieczki oraz gracza z freedayem. 8.Prowadzący więźniów wydaje pierwsze polecenie przed otwarciem cel. 9.Wardenowi zabrania się włączania/nadużywania friendlyfire, czyli ognia przyjacielskiego. 10.Ostatni żywy członek Red ma życzenie, wybiera je sam, lub komendą - Warden wpisuje komendę “/givelr” i jest zobowiązana do wypełnienia życzenia. 11.Osoba, która nieumyślnie spowodowała śmierć wpisuje w konsoli: “kill" bądź zostaje zgładzona przez admina. 12.Wardeni nie mogą utrudniać rozgrywki więźniom (blokowanie, przebieranie się za nich czy zagłuszanie). 13.Gdy w drużynie Blue zostaną tylko osoby bez mikrofonu, admin ma prawo ogłosić bunt bez konsekwencji. 14.Inni członkowie zespołu nie zabijają więźniów podczas zabaw: Saimon mówi, Reakcja, Mistrz Klawiatury. 15.Reszta drużyny nie klika żadnych guzików bez zgody Wardena. 16.Wardeni mają absolutny zakaz korzystania z medyka, nie tyczy się klas. §3. Regulamin Red. 1.Więźniowie mają za zadanie wykonywać każde polecenie Wardena. 2.Posiadacze klasy medyk nie mogą wyjmować medigunów, a szpiedzy mają mieć wyjęte sapery inaczej zostaną potraktowani jako buntownik. 3.Freeday upoważnia do biegania po całej mapie z wyjątkiem zbrojowni. 4.Zaatakowanie strażnika lub pozostanie ostatnim kończy freedaya. 5.Gracz zbuntowany, czyli taki, który zaatakował drużynę niebieskich zostaje naznaczony kolorem zielonym. 6.Więzień, który przypadkiem został trafiony, ma prawo iść do medyka pod kontrolą pomocnika Wardena. 7.Zabicie Wardena zobowiązuje kolejną osobę do prowadzenia dalszej gry. 8.Więźniowie nie powinni nadużywać mikrofonu. 9.Prawo do życzenia ma tylko osoba, która ukończyła grę z wszystkimi (ucieczki i bunty się nie liczą). 10.Gracz z freedayem nie przeszkadza w rozgrywce - idzie się bawić z dala od Wardenów. 11.Freeday kończy się slayem. 12.Używając drwiny teoretycznie powodujące śmierć, zostajesz natychmiastowo zabity. 13.Jeśli Warden zauważy, że ktoś uciekł i jest ostatni, ma on 15 sekund na bunt lub wrócenie na zieloną linię. 14.Gdy Warden ogłosi bunt ogólny: osoby nie biorące w nim udziału wracają do cel. §4. Kary. 1.Freekiller dostaje bana w zależności od sytuacji: max. tydzień. 2.Każde przypadkowe zabicie więźnia kończy się slayem + respem zabitego gracza. 3.Gdy przeniesiony gracz przejdzie z powrotem do Blu ma ostrzeżenie, gdy zrobi to ponownie: ban na 60-120 minut. 4.Zagłuszanie poleceń kończy się mutem, kickiem, bądź banem (zależnie od sytuacji). 5.Warden, który wszedł do medyka zostaje ukarany slayem, jeśli się to powtarza: ban na 30 minut (nie tyczy zabaw). 6.Kampienie w zbrojowni (Warden): ban na 30 minut. 7.Freeday, który przyłapany wejdzie do zbrojowni otrzyma slay + respawn, jeśli zaś weźmie broń: ban na 30 minut. 8.Strażnicy biegający swobodnie po mapie i nie wykonujący celów zostają ukrani banem na godzinę. 9.Zemsta wardena na graczu, który go zabił nie podlega pod zgładzenie.Otrzymuje on Bana od 2 godz. do dnia włącznie. 10.Jeśli uciekinier przedłuża grę, należy ukarać go kickiem. 11.1.Włączenie friendlyfire nieprzypadkowo: ban na 30 minut. 11.2.Włączenie friendlyfire przypadkowo: kick i usunięcie z drużyny blu. 12.Zabicie więźnia podczas buntu bez konsekwencji jest karalne banem na 30 minut. VI. REGULAMIN TFDB §1. Zasady Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rozgrywki na modzie: Dodgeball. 2. Wchodząc na serwer automatycznie akceptujesz ten regulamin. §2. Rozgrywka 1. Gracze mają zakaz umyślnego wchodzenia w rakiety innego gracza w celu zabicia go, stawanie za kolegą z drużyny by rakieta w niego wleciała także jest zabronione. 2. Gracze mają obowiązek zgłaszać “orbitowania” (umyślnego kręcenia się partnera z drużyny w celu zgładzenia swoich, bądź pomocy przeciwnej drużynie) bezpośrednio do Admina. 3. Gracze mają zakaz używania Tęczomiotu w celu Tauntkillingu. 4. Gracze którzy kradną rakiety będą automatycznie zabijani przez grę. §3. Kary 1. Gracze którzy stają za partnerem z drużyny by zginął od rakiety będą karani banem od 120 min. do dnia włącznie. 2. Gracze umyślnie zabijający swoich sojuszników będą karani banem od 120 min. do dnia włącznie. 3. Gracze wlatujący specjalnie na rakietę, by ją przejąć będą karani banem od 60-120 min. 4. Gracze orbitujący dłużej niż 30 sec. będą karani slayem. Jeśli dany incydent się powtórzy to Admin ma prawo wykopać gracza, bądź nadać mu bana na 30 min. VII. REGULAMIN FORT-WARS §1 Zasady Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rozgrywki na modzie: Fort-Wars. 2.1. Wchodząc na serwer podczas trwania tego trybu fort-wars automatycznie akceptujesz regulamin. 2.2. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia gracza przy złamaniu jakiegoś punktu. §2 Rozgrywka 1. Gracze mają za zadanie wykonywanie celów trybu. 2. Graczom budującym zabrania się budowania niepotrzebnych propów w celu zablokowania wyjścia/wejścia ze spawnu, zabrania limitu propów, bądź innych niekorzystnych działań dla drużyny. 3. Gracze mają permanentny zakaz używania broni Pomson i Prawy Bizon. 4.1. Graczom zabrania się nieuzasadnionego niszczenia propów drużyny. 5.1. Graczom zabrania się zabijania przez propy. 5.2. Gracze używają broni zadających obrażenia obszarowe na własną odpowiedzialność. 6.1. Graczom zabrania się wchodzenia na spawn przeciwników. 6.2. Graczom zabrania się zabijać na spawnie przeciwników, bądź z niego. 7. Graczom zabrania się nadużywania komendy “unstuck”. §3 Kary 1. Gracz spamiący propami będzie podlegał banu trwającym od 2-4 godz. 2. Gracz który nie wykonuje celów gry (np. Drwiąc na spawnie przez rundę) będzie podlegał karze od 3-6 godz. 3. Gracz wchodzący na spawn przeciwników będzie wyrzucony z serwera, jeśli zabije na nim zostanie zbanowany na czas 4-24 godz. zależnie od przypadku. 4.1. Gracz zabijający przez propy będzie podlegał karze od 6-24 godz. zależnie od przypadku. 4.2. Gracz raniący przez propy będzie zgładzany, jeśli sytuacja się powtórzy to gracz otrzymuje Kicka, bądź bana, zależnie od sytuacji. 5. Gracz nadużywający komendy “unstuck” będzie podlegał banicji trwającej od 30-120 min. VIII. REGULAMIN FREAK FORTRESS 2 §1 Zasady Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rozgrywki na modzie: Freak Fortress 2. 2.1. Wchodząc na serwer podczas trwania tego trybu freak fortress automatycznie akceptujesz regulamin. 2.2. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia gracza przy złamaniu jakiegoś punktu. §2 Rozgrywka 1.1. Gracze mają za zadanie zgładzenie Bossa. 1.2. Boss ma za zadanie wyeliminowanie drużyny RED. 2. Gracz nie wykazujący żadnej aktywności będzie zgładzany przez Admina. 3.1. Gracz nie może przejmować punktu kontrolnego i ile trwa normalna rozgrywka. 3.2. Za normalną rozgrywkę uważa się: 3.2.1. Rundę z nie afkującym bossem, bądź ostatnim żywym graczem. 3.2.2. Rundę która nie jest przedłużana przez szpiega na niewidzialności i uciekających scoutów. 3.2.3. Rundę w której zostały tylko klasy inne niż: >2 Medyki, >2 Scouty, bądź szpieg. 4.1. Graczom zabrania się nawiązywania paktów z Bossem w celu point farmy. To samo tyczy się bossa. 4.2. Graczom pozwala się brak uczestnictwa w walce o ile: nie zajmują limitowanej klasy, uczestniczyli w walce we wcześniejszej rundzie, nie zadali i nie zadadzą obrażeń w danej rundzie, bądź boss im na to zezwolił (boss może wyznaczyć tylko jedną osobę). 5. Prośbę o zmianę bossa mogą prosić Sponsorzy/+, kierując się do aktywnego Administratora, bądź Opiekuna. §3 Kary 1. Gracz łamiący punkt 4.2 regulaminu Freak Fortress 2, będzie pozbawiany możliwości korzystania z danego przywileju na czas trwania mapy i karany banem trwającym od 30-120 min. o ile dana sytuacja się powtórzy. 2. Point farma jest karana banicją trwającą od 4-12 godz. 3. Przedłużanie rozgrywki skutkuje zgładzeniem przedłużającego i banem o ile dana sytuacja się powtórzy. 4. AFK’i będą nagradzane slayem. 5. Nagminne spamienie Administratorowi na PW, bądź chacie serwerowym, będzie skutkowało zmutowaniem/zgagowaniem spamiącego. IX. REGULAMIN MECHANIZED MERCS. §1 Zasady Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rozgrywki na modzie: Mechanized Mercs. 2.1. Wchodząc na serwer podczas trwania tego trybu automatycznie akceptujesz regulamin. 2.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. §2 Rozgrywka 1. Gracze mają za zadanie przejąć wszystkie punkty kontrolne na mapie. 2. Gracz nie wykazujący żadnej aktywności przez dłuższy okres czasu, zostanie wyrzucony przez admina. 3.1. Graczom zabrania się budowania czołgów w celu zablokowania drogi. 3.2. Graczom zabrania się budowania niepotrzebnych czołgów na mapie. 4.1. Graczom zabrania się spawnkillowania drużyny przeciwnej. 4.2. Graczom zabrania się nachalnego czekania pod spawnem przeciwnika. 4.3. Graczom zabrania się wchodzenia do spawnu przeciwnika. 5.1 Graczom zabrania się używania wszelkich bugów/exploitów mapy i trybu. 5.2 Graczom zabrania się wychodzenia w jakikolwiek sposób poza mapę. §3 Kary 1. Gracz blokujący czołgami drogę będzie karany banem trwającym od 3-6 godzin. 2. Gracz budujący niepotrzebnie czołgi będzie karany banem trwającym od 2-4 godzin. 3. Gracz który spawnkilluje będzie zgładzany/wyrzucany z serwera bądź banowany na 30 minut. 4. Gracz który spawncampi będzie karany banem trwającym 2 godziny. 5. Gracz wchodzący na spawn przeciwników będzie karany banem od 6-12 godzin. 6. Gracz wykorzystujący wszelkie błędy rozgrywki będzie karany banem na dzień, bądź więcej, zależne od sytuacji. 7. Gracz wychodzący poza mapę będzie karany banem na 6 godzin. 8. W przypadku powtórnego wykroczenia długość bana może przekroczyć wartości podane wyżej. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1 - Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin obowiązuje z dniem 06.09.2015 r.
Ta strona używa ciasteczek! Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie!

ZrozumiałemDowiedz się więcej

×