Jump to content

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

FFA

Subforum służące do składania skarg na graczy serwera FFA


30 topics in this forum

 1. Wzór skargi

  • 0 replies
  • 495 views
  • 3 replies
  • 111 views
 2. [Skarga] [FFA] belzebub

  • 4 replies
  • 185 views
 3. [Skarga][FFA] Xenox

  • 3 replies
  • 144 views
  • 2 replies
  • 372 views
  • 1 reply
  • 230 views
 4. Gracze Non-prime

  • 2 replies
  • 246 views
  • 5 replies
  • 377 views
  • 1 reply
  • 322 views
 5. [Skarga][FFA] ODiN

  • 4 replies
  • 371 views
  • 2 replies
  • 367 views
 6. Cheater na FFA

  • 1 reply
  • 234 views
 7. Ban od ShowDowna

  • 1 reply
  • 231 views
 8. BAN ZA RZEKOME CHEATY

  • 2 replies
  • 289 views
  • 1 reply
  • 338 views
 9. Skarga FFA ODiN -> Grzmot

  • 2 replies
  • 382 views
 10. Skarga FFA ODiN

  • 3 replies
  • 441 views
  • 3 replies
  • 457 views
 11. [SKARGA] [FFA] ODIN,Sapo

  • 7 replies
  • 564 views
 12. Cheaterzy na serwerze :)))

  • 4 replies
  • 445 views
 13. Cheater na serwerze :)))

  • 2 replies
  • 378 views
 14. cheater na serwerze :)))

  • 1 reply
  • 340 views
  • 1 reply
  • 344 views
 15. cheater na serwerze :)))

  • 1 reply
  • 313 views
  • 1 reply
  • 568 views
 • Topics

 • Posts

  • Odpowiadając na wniosek, zawierający odwołanie od kary nadanej w dniu 01 marca 2021 r., dla użytkownika posiadającego konto Steam Nr: STEAM_1:0:550800443, w wymiarze ograniczenia dostępu do usług serwerów sieci Max-Play.pl na okres 30 dni, tj. do dnia 31 marca 2021 r. oraz ograniczeń w komunikacji na serwerach ww. sieci na okres 90 dni, tj. do dnia 30 maja 2021 r., przedstawiam poniższe wyjaśnienia. Siec serwerów Max-Play.pl w skład której wchodzi forum internetowe oraz serwer discord (dalej: sieć), posiada sformułowane zasady pod postacią regulaminów dla każdej z usług. W zależności od specyfiki usługi, regulaminy posiadają warianty, odpowiadające ich jednostkowym różnicom, jednak podstawowe zasady są uniwersalne dla wszystkich. Każdy użytkownik, rozpoczynający korzystanie z usług sieci, otrzymuje informację o obowiązujących zasadach oraz potwierdza zapoznanie się z nimi poprzez akceptację faktyczną, tj. zaznaczenie potwierdzenia lub domyślną, poprzez kontynuowanie korzystania z usługi w zależności od dostępnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Jednocześnie, zasady obowiązujące dla każdej usługi dostępne są przy użyciu narzędzi oferowanych przez sieć. Nad przestrzeganiem zasad obowiązujących na usługach sieci czuwa Administracja, której przysługuje prawo nadania ograniczeń w momencie z naruszenia tych zasad. Ograniczenia przyznawane są w zależności od stopnia naruszenia, jego szkodliwości a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Ograniczenia przedstawione w pierwszym akapicie zostały nałożone w związku z § 1 pkt 4 regulaminu eventu WALĘ W DYŃKI 2021 w związku z § 2 pkt 5b Regulaminu Gracza CS:GO 1v1 ARENA i obejmują obraźliwe wypowiedzi kierowane w stronę innych użytkowników, zawierające elementy dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec grup etnicznych. Dodatkowo, wypowiedzi zawierały treści zachęcające do podjęcia czynności mających na celu targnięcie się na swoje życie. Należy również mieć na uwadze, że do części wypowiedzi użyto komend definiujących, co wymagało wcześniejszego ich przygotowania. Świadczy to o w pełni świadomym zamiarze użycia ich i wyklucza zajście okoliczności łagodzącej w postaci działania w stanie wzburzenia emocjonalnego. Jednocześnie, dostępna historia ograniczeń dla konta STEAM_1:0:550800443 pokazuje, że użytkownik złamał już wcześniej zasady panujące na sieci, również odnosząc się w sposób obraźliwy do innych użytkowników, co uniemożliwia zastosowanie złagodzenia ograniczenia ze względu na wcześniejszą niekaralność. Jednocześnie, mając na uwadze aktualną sytuację społeczną, powodującą pogłębienie negatywnych odczuć w każdej grupie społecznej, wszelkie czynności mające na celu zdegradowanie stanu psych-emocjonalnego u drugiego użytkownika, należy uznać za szczególnie szkodliwe. Mając na uwadze przedstawione wyjaśnienia a także wymiar edukacyjny ograniczeń dla użytkownika oraz pozostałej części społeczności sieci, zasadnym wydaje się utrzymanie nadanych ograniczeń w mocy. Wobec powyższego, odwołanie zostaje uznane za odrzucone. Temat podlega zamknięciu.   Z poważaniem, Aneril.
  • Zwycięzcy eventu:   Top1 - belzebub STEAM_1:1:219109606 Top2 - mika STEAM_1:1:405028363 Top3 - DaaVioza STEAM_1:0:225026510   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Zwycięzców prosimy o zgłoszenie się po nagrody do @Lord Yabol w PW na forum.
×
 • Create New...