Jump to content

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Retakes

Tu należy zamieszczać odwołania od banów nadanych na serwerze Retakes


13 topics in this forum

 1. Wzór odwołania

  • 0 replies
  • 590 views
  • 8 replies
  • 183 views
 2. ban

  • 2 replies
  • 105 views
 3. Odwołanie Bociek

  • 1 reply
  • 175 views
  • 8 replies
  • 427 views
  • 2 replies
  • 215 views
  • 5 replies
  • 345 views
  • 0 replies
  • 317 views
  • 1 reply
  • 432 views
 4. Mute

  • 5 replies
  • 499 views
  • 0 replies
  • 336 views
 5. Mucik XD

  • 1 reply
  • 436 views
 6. Odwołanie

  • 3 replies
  • 524 views
 • Topics

 • Posts

  • Odpowiadając na wniosek, zawierający odwołanie od kary nadanej w dniu 01 marca 2021 r., dla użytkownika posiadającego konto Steam Nr: STEAM_1:0:550800443, w wymiarze ograniczenia dostępu do usług serwerów sieci Max-Play.pl na okres 30 dni, tj. do dnia 31 marca 2021 r. oraz ograniczeń w komunikacji na serwerach ww. sieci na okres 90 dni, tj. do dnia 30 maja 2021 r., przedstawiam poniższe wyjaśnienia. Siec serwerów Max-Play.pl w skład której wchodzi forum internetowe oraz serwer discord (dalej: sieć), posiada sformułowane zasady pod postacią regulaminów dla każdej z usług. W zależności od specyfiki usługi, regulaminy posiadają warianty, odpowiadające ich jednostkowym różnicom, jednak podstawowe zasady są uniwersalne dla wszystkich. Każdy użytkownik, rozpoczynający korzystanie z usług sieci, otrzymuje informację o obowiązujących zasadach oraz potwierdza zapoznanie się z nimi poprzez akceptację faktyczną, tj. zaznaczenie potwierdzenia lub domyślną, poprzez kontynuowanie korzystania z usługi w zależności od dostępnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Jednocześnie, zasady obowiązujące dla każdej usługi dostępne są przy użyciu narzędzi oferowanych przez sieć. Nad przestrzeganiem zasad obowiązujących na usługach sieci czuwa Administracja, której przysługuje prawo nadania ograniczeń w momencie z naruszenia tych zasad. Ograniczenia przyznawane są w zależności od stopnia naruszenia, jego szkodliwości a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Ograniczenia przedstawione w pierwszym akapicie zostały nałożone w związku z § 1 pkt 4 regulaminu eventu WALĘ W DYŃKI 2021 w związku z § 2 pkt 5b Regulaminu Gracza CS:GO 1v1 ARENA i obejmują obraźliwe wypowiedzi kierowane w stronę innych użytkowników, zawierające elementy dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec grup etnicznych. Dodatkowo, wypowiedzi zawierały treści zachęcające do podjęcia czynności mających na celu targnięcie się na swoje życie. Należy również mieć na uwadze, że do części wypowiedzi użyto komend definiujących, co wymagało wcześniejszego ich przygotowania. Świadczy to o w pełni świadomym zamiarze użycia ich i wyklucza zajście okoliczności łagodzącej w postaci działania w stanie wzburzenia emocjonalnego. Jednocześnie, dostępna historia ograniczeń dla konta STEAM_1:0:550800443 pokazuje, że użytkownik złamał już wcześniej zasady panujące na sieci, również odnosząc się w sposób obraźliwy do innych użytkowników, co uniemożliwia zastosowanie złagodzenia ograniczenia ze względu na wcześniejszą niekaralność. Jednocześnie, mając na uwadze aktualną sytuację społeczną, powodującą pogłębienie negatywnych odczuć w każdej grupie społecznej, wszelkie czynności mające na celu zdegradowanie stanu psych-emocjonalnego u drugiego użytkownika, należy uznać za szczególnie szkodliwe. Mając na uwadze przedstawione wyjaśnienia a także wymiar edukacyjny ograniczeń dla użytkownika oraz pozostałej części społeczności sieci, zasadnym wydaje się utrzymanie nadanych ograniczeń w mocy. Wobec powyższego, odwołanie zostaje uznane za odrzucone. Temat podlega zamknięciu.   Z poważaniem, Aneril.
  • Zwycięzcy eventu:   Top1 - belzebub STEAM_1:1:219109606 Top2 - mika STEAM_1:1:405028363 Top3 - DaaVioza STEAM_1:0:225026510   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Zwycięzców prosimy o zgłoszenie się po nagrody do @Lord Yabol w PW na forum.
×
 • Create New...