Jump to content

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Privacy Policy

Polityka prywatności.

1. Sieć serwerów pod nazwą Max-Play.pl w skład którego wchodzi forum internetowe nie gromadzi żadnych danych osobowych poza sytuacjami w których użytkownik dobrowolnie wyrazi na to zgodę (np. konkursy w których nagrodą jest przedmiot wymagający fizycznego doręczenia).

2. Uzyskane od użytkownika dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i nie są przechowywane lub gromadzone w celu dalszego przetwarzania. Po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych są one usuwane.

3. Sieć serwerów pod nazwą Max-Play.pl w skład którego wchodzi forum internetowe gromadzi dane zbierane automatycznie tj., adres e-mail wymagany do rejestracji, adres IP, typ przeglądarki, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na korzystaniu z usług.

4. Dane zbierane automatycznie służą administrowaniu siecią serwerów Max-Play.pl między innymi do tworzenia statystyki odwiedzin lub prowadzenia konkursów mających na celu spędzenie jak największej ilości czasu na danym serwerze i nie mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika.

5. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Sieć serwerów pod nazwą Max-Play.pl w skład którego wchodzi forum internetowe gromadzi pliki cookies sesji oraz ustawień użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie zmienić ustawienia używanej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies.

7. Sieć serwerów pod nazwą Max-Play.pl w skład którego wchodzi forum internetowe zawiera odnośniki do innych stron internetowych ale nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na nich zasady zachowania prywatności.

8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności zostaną one umieszczone w niniejszym ogłoszeniu.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.